Projekt CanSERV - akcelerátor poznatků v personalizované onkologii

22. 5. 2023

V rámci projektu CanSERV byla prodloužena lhůta pro první výzvu k předkládání žádostí o služby na téma "Advancing Personalised Medicine" do 25. května 2023.
Výzkumní pracovníci v oblasti rakoviny, v rámci EU i mimo ni, mají možnost bezplatně využít špičkových mezinárodních služeb rámci translačního výzkumu formou „free access“ v rámci projektu CanServ (orientační rozpočet 500 000 EUR). 

Nabídka služeb

Cílem této výzvy je urychlit získávání poznatků v personalizované onkologii se zvláštním důrazem na postupy vyplývající z víceúrovňové léčby založené na datech a propojené s multidisciplinárními panely odborníků, tzv. „Molecular Tumour Boards“.
Projekty podpořené v rámci této výzvy podpoří pokrok a zavádění strategií personalizované medicíny pro všechny pacienty s rakovinou v Evropě a přispějí tak k dosažení zastřešujících cílů Rady pro boj proti rakovině.

Více o projektu CanSERV

Projekt CanSERV nyní také vyzývá odborníky, aby se podíleli na doplňování Evropské sítě rad pro molekulární nádory.

Evropská síť pro personalizovanou onkologii (ENPO) si klade za cíl poskytovat nejmodernější pokyny a podporu pro urychlení zavádění personalizované onkologie. Do Evropské sítě pro personalizovanou onkologii (ENPO) a její Evropské sítě molekulárních nádorových rad (EMTBN) se může zapojit každý, kdo se podílí na práci molekulární nádorové rady (MTB) - např. lékaři, vědci, zástupci pacientů, etici.

CanSERV

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info