Otázky & Odpovědi

Pokud nevíš, jak funguje spolupráce s biobankou, nebo jak s ní komunikovat zájem o biologický materiál, otázky a odpovědi uvedené zde, by ti mohly být nápomocné. 

 Jak mám požádat o klinické vzorky?

1. Na webové stránce https://www.bbmri-eric.eu/ klikni na "Find samples and data".
2. Po přesměrování do Directory katalogu si definuj typ vzorku (kolekce) - poté v pravém dolním rohu klikni na "Show selection" a poté na "Send to Negotiator".
3. Přihlaš se do Negotiatoru v pravém horním rohu pomocí Login/register - zde si vyber ze 3 možnosti přihlášení:
- pomocí účtu instituce - vybrat instituci a přihlásit pomocí svých institucionálních přihlašovacích údajů
- pomocí čísla ORCID
- pokud nevlastníš žádný z těchto účtů, využij funkci LifeScience Hostel
4. Vyplň formulář "Request details" a odešli tlačítkem "Submitt request".

Kdo může o vzorky/data žádat?

Kdokoli s dobrým nápadem a kvalitním návrhem projektu si může požádat o vzorky pomocí online katalogu Directory a komunikačního nástroje Negotiatoru (např. studenti, doktorandi, vědci, lékaři, výzkumné instituce i komerční firmy i široká veřejnost). V nabídce jsou vzorky nejen z českých biobank ale i z biobank ze zahraničí, které jsou součástí BBMRI-ERIC konsorcia. 

Kde mám hledat nabídku vzorků, příp. dat?

Seznam kolekcí vzorků a dat naleznete v rozsáhlém katalogu BBMRI-ERIC - Directory.

Co všechno musím uvést v žádosti o vzorky?

Součástí žádosti je popis využití vzorků, případně také popis projektu. V případě existence etického orgánu na mateřské instituci se do žádosti také přikládá schválení etickou komisí. V případě, že etický orgán na mateřské instituci není, tak žádost posoudí etická komise v dané biobance. Po schválení etickou komisí jde celá žádost k rozhodovacímu orgánu oslovené biobanky (např. Radě pro klinický výzkum nebo vědecké radě).

Jakým jazykem probíhá komunikace s biobankou/biobankami?

Výběr vzorku i komunikace probíhá v angličtině u českých i zahraničních biobank.

Jaká data jsou v základním balíčku u každého vzorku?

Ke každému poskytnutému vzorku jsou poskytována základní data v pseudonymizované podobě (věk, pohlaví, diagnóza).

Budou mě vzorky něco stát?

Vybrané služby i vzorky jsou poskytovány v rámci výzkumné infrastruktury ZDARMA pro akademický sektor (kromě transportních poplatků). Komerční sektor si hradí veškeré náklady spojené se vzorkem (skladovací, provozní, procesní i transportní).

Můžu žádat o vzorky i bez vědeckého projektu?

Ano, pokud odůvodníte svůj záměr a využití vzorků (např. materiál potřebný pro pilotní analýzy plánovaného projektu). Následně vše posuzuje etická komise a poté rozhodovací orgán dané biobanky, od které žádáte vzorky. 

Co dělat, když nemám na své instituci etický orgán?

Tuto okolnost je nutné uvést v žádosti o vzorky. Následně Vaši žádost posoudí etický orgán oslovované biobanky, ze které žádáte vzorky.

Co dělat, když chci prospektivně sbírat vzorky/data?

Většina biobank v rámci českého uzlu BBMRI.cz tuto službu nabízí jako službu, někdy nazývanou rezervace vzorku. Váš zájem o tuto službu je nezbytné zmínit a specifikovat v  žádosti o vzorky pomocí Negotiatoru. Dále se postupuje podobně jako u standardní žádosti o poskytnutí vzorků.

Co dělat, když bych chtěl/a dohledat data navíc k poskytovaným vzorkům?

Ke každému vzorku se poskytují základní data v pseudonymizované podobě (věk, pohlaví, diagnóza). Pokud jsou požadovaná data nad základní balíček, tuto okolnost je potřeba rovnou uvést v žádosti a specifikovat, o jaká data/parametry se jedná.

Pokud se jedná o dohledání dat k již vydaným vzorkům, lze také postupovat podáním nové žádosti, kde lze vše vyspecifikovat. Následně se toto dohledání dat komunikuje s danou biobankou/biobankami individuálně a může být zpoplatněno.

Co dělat, když bych potřeboval/a doplnit data k již vydaným vzorkům?

Toto je služba, kterou poskytují pouze některé biobanky. V tomto případě je to na individuální domluvě s danou biobankou.

Můžu vykázat náklady spojené s klinickými vzorky v rámci projektu?

Ano, můžete. Tyto náklady spadají do kategorie uznatelných nákladů.

Q&A zaměřené na BBMRI-ERIC

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info