Workflow biologických vzorků

Výzkum je tak kvalitní, jak je kvalitní použitý materiál ve výzkumu!

Kvalita biologického materiálu potřebných pro výzkum je závislá na kvalitě dílčích procesů, které spadají především do managementu kvality: 

  • indikace, vzorkování, zpracování a charakterizace materiálu, propojení dat v rámci zabezpečené nemocniční databáze, která je administrovaná autorizovanou osobou.
  • katalogizování, skladování a pravidelná kontrola kvality biologického materiálu
  • navazující a kontrolovaný výdej biologického materiálu a odpovídajících dat pro bio/medicínský výzkum zastoupený vhodným subjektem, který splňuje a zaručuje základní požadavky ohledně ochrany a integrity experimentálních dat.

Bez popisku

Na obrázku výše je schematicky znázorněno, jakou roli biobanka hraje ve výzkumu a jak je důležitá i pro pacienty, občany, resp. dárce zpracovávaného biologického materiálu.

1. Citizen - Pokud je pacientovi nebo zdravému jedinci v rámci vyšetření odebrán nějaký biologický materiál a není všechen využit k laboratorním testům, je možné ho poslat do biobanky k dlouhodobějšímu uchování (na rok, nebo i třeba na desítky let)

2. Biobanka - Biologický materiál vhodný pro budoucí výzkum, který by bylo škoda zlikvidovat po vyšetření, je uložen spolu s podrobnou informací o svém obsahu a donorovi do biobanky. Poté je nabízen vědcům k výzkumným účelům. Uchovávají se i data o procesu skladování daného materiálu (vzorku).

3. BBMRI Directory - slouží jako katalog s možností filtrování nabízenými kolekcemi vzorků z biobank celého konsorcia BBMRI-ERIC, což z něj dělá největší katalog biobank vůbec. Directory je důležitým místem pro výzkumníky hledající vzorky. Když je žadatel o vzorky hotov s výběrem kolekcí, odešle žádost patřičným biobankám pomocí nástroje Negotiator.

4. BBMRI Negotiator - je nástrojem, ve kterém dochází k vyjednávání žadatele o vzorky s biobankami. Kolekce vybrané v Directory mají své zodpovědné osoby a Negotiator je umí oslovit. 

5. Negotiation - Nezřídka kdy se stane, že vznikne potřeba dojednat detaily ohledně požadovaných materiálů, dat a počtů. Negotiator umožňuje komunikaci se všemi oslovenými biobankami v jeden okamžik, případně i soukromou komunikaci s některými z nich. 

6. Agreement - Po úspěšném vyjednávání v Negotiatoru dojde k podepsání smlouvy - Material and Data Agreement.

7. Delivery - Vzorky a k nim přidružená data jsou odeslána žadateli (výzkumníkovi).

8. Výzkumník (Researcher) - bádá a provádí pokusy, až se dobere novému poznání.

9. Research Results - Výsledky proběhlého výzkumu na vzorcích z biobanky - data - by měly být nabídnuty biobance k uchování na místo vydaných vzorků. V budoucnosti tak dojde k uchovávání především dat a ušetří se zdroje za opakované analýzy shodných vzorků.

10. Research Results - Výstupy z klinických studií a samotného výzkumu se v podobě nových technik a metod léčby vrátí zpět k pacientům a lidem v preventivních programech. 

I vy můžete tímto způsobem přispět k výzkumu chorob. Stačí podepsat informovaný souhlas!

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info