Workflow biologických vzorků

Kvalita biologického materiálu potřebných pro výzkum je závislá na kvalitě dílčích procesů, které spadají především do managementu kvality: 

  • indikace, vzorkování, zpracování a charakterizace materiálu, propojení dat v rámci zabezpečené nemocniční databáze, která je administrovaná autorizovanou osobou.
  • katalogizování, skladování a pravidelná kontrola kvality biologického materiálu
  • navazující a kontrolovaný výdej biologického materiálu a odpovídajících dat pro bio/medicínský výzkum zastoupený vhodným subjektem, který splňuje a zaručuje základní požadavky ohledně ochrany a integrity experimentálních dat.

Na obrázku výše je schématicky znázorněno, jakou roli biobanka hraje ve výzkumu a jak je důležitá i pro pacienty, občany, resp. dárce zpracovávaného biologického materiálu.

1. Citizen - Pokud je pacientovi nebo zdravému jedinci v rámci vyšetření odebrán nějaký biologický materiál a není všechen využit k laboratorním testům, je možné ho poslat do biobanky k dlouhodobějšímu uchování (na rok, nebo i třeba na desítky let)

2. Biobanka - Biologický materiál vhodný pro budoucí výzkum, který by bylo škoda zlikvidovat po vyšetření, je uložen spolu s podrobnou informací o svém obsahu a donorovi do biobanky. Poté je nabízen vědcům k výzkumným účelům. Uchovávají se i data o procesu skladování daného materiálu (vzorku).

3. BBMRI Directory - slouží jako katalog s možností filtrování nabízenými kolekcemi vzorků z biobank celého konsorcia BBMRI-ERIC, což z něj dělá největší katalog biobank vůbec. Directory je důležitým místem pro výzkumníky hledající vzorky. Když je žadatel o vzorky hotov s výběrem kolekcí, odešle žádost patřičným biobankám pomocí nástroje Negotiator.

4. BBMRI Negotiator - je nástrojem, ve kterém dochází k vyjednávání žadatele o vzorky s biobankami. Kolekce vybrané v Directory mají své zodpovědné osoby a Negotiator je umí oslovit. 

5. Negotiation - Nezřídka kdy se stane, že vznikne potřeba dojednat detaily ohledně požadovaných materiálů, dat a počtů. Negotiator umožňuje komunikaci se všemi oslovenými biobankami v jeden okamžik, případně i soukromou komunikaci s některými z nich. 

6. Agreement - Po úspěšném vyjednávání v Negotiatoru dojde k podepsání smlouvy - Material and Data Agreement.

7. Delivery - Vzorky a k nim přidružená data jsou odeslána žadateli (výzkumníkovi).

8. Výzkumník (Researcher) - bádá a provádí pokusy, až se dobere novému poznání.

9. Research Results - Výsledky proběhlého výzkumu na vzorcích z biobanky - data - by měly být nabídnuty biobance k úchování na místo vydaných vzorků. V budoucnosti tak dojde k uchovávání především dat a ušetří se zdroje za opakované analýzy shodných vzorků.

10. Research Results - Výstupy z klinických studií a samotného výzkumu se v podobě nových technik a metod léčby vrátí zpět k paciantům a lidem v preventivních programech. 

I vy můžete tímto způsobem přispět k výzkumu nespočet chorob. Stačí podepsat informovaný souhlas!

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info