O nás

BBMRI.cz je český národní uzel evropské sítě biobank BBMRI-ERIC a velká výzkumná infrastruktura podporovaná Ministrestvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Díky podpoře z MŠMT poskytuje síť českých biobank své služby pro vědce a jejich týmy na základě kritéria tzv. "otevřeného přístupu".

V roce 2000, Masarykův onkologický ústav (MOÚ) formálně zřídil biobankovací jednotku rozdělenou na dva úseky, oddělení Patologie a oddělení Experimentální a klinické biochemie. V roce 2004 došlo k propojení klinických a laboratorních dat s biobankovanými vzorky díky modulu v nemocničním informačního systému, což bylo v té době dosti pokrokové. Od roku 2010 byl na MOÚ iniciován projekt „Banka klinických vzorků zaměřených na rakovinu“, který dal vzniknout českému národnímu uzlu BBMRI konsorcia (BBMRI.cz). MOÚ je od té doby koordinátorem českého národního uzlu.

BBMRI.cz infrastruktura spravuje a koordinuje síť českých výzkumných biobank, které dlouhodobě uchovávají biologický materiál jedinců zdravých i s různými diagnózami. Celá infrastruktura klade důraz na bezpečenost, standardizaci a vysokou kvalitu poskytovaných vzorků a služeb. Nebýt biobank, důležitý materiál pro biologický a lékařský výzkum by byl nenávratně ztracen.

„Jsem pyšný na to, že jsem součástí BBMRI.cz, jedné s nejúspěšnějších Velkých českých infrastruktur, zajišťující vysokou kvalitu služeb a stále rostoucí nabídku služeb pro vědce, jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.“

Roman Hrstka Roman Hrstka
Výkonný ředitel BBMRI.cz

„Je skvělé být u vzniku sítě biobank BBMRI.cz a sledovat její postupný rozvoj.“

Kristína Greplová
Zástupce ředitele

„Jsem ráda, že mohu vidět na vlastní oči fungování a využívání vzorků z biobank BBMRI.cz sítě v rámci medicínského výzkumu nejen v České republice.“

Eva Růčková
Biobankéřka

„Věřím, že IT služby nabízené BBMRI.cz a BBMRI-ERIC mohou zjednodušit život biobankéřům a také pomoci vědcům najít správný materiál do svých experimentů.“

Zdenka Dudová Zdenka Dudová
IT Director BBMRI.cz

„Jsem nadšena, že mohu pomáhat akcelerovat vývoj diagnostiky a personalizované medicíny právě nabídkou unikátních vzorků, dat a expertíz v rámci sítě BBMRI.cz.“

Kateřina Nováková
Manažerka komunikace a vnějších vztahů

Účel BBMRI.cz

Cílem této infrastruktury je provozovat síť medicínských a výzkumných biobank v České republice, které dlouhodobě uchovávají biologické vzorky pacientů s rakovinou, ale i zdravých jedinců. Podporujeme personalizovanou medicínu a další výzkumná odvětví několika různými cestami. Podívejte se, jak funguje naše práce.

Koloběh vzorků a dat

FAIR principy v biobankovnictví

Zaměřujeme se na podporu nejen translační medicíny, ale také excelentního základního výzkumu a jeho využití během navazujících klinických studií. Takové studie pak umožňují rozvoj nových diagnostických metod a prohlubují znalosti v oblasti personalizované medicíny.Implementujeme FAIR principy do své práce a zabýváme se i správnými postupy sdílení citlivých dat.

Více informací

Komunita BBMRI

BBMRI konsorcium propojuje vědce, biobankéře, průmysl a pacienty, díky čemuž dochází ke zintenzivnění biomedicínského výzkumu.

Tato velká výzkumná infrastruktura si jako jedna z prvních uvědomila, že celková kvalita zdrojového materiálu je kritickým parametrem pro navazující výzkum. V současnosti se vedle kvality vzorků zaměřujeme i na vysokou kvalitu dat, které můžeme poskytovat na místo biologického materiálu. Výhodu tento přístup má na příklad v případech vzácných diagnóz.

Stránky BBMRI-ERIC

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info