Bez popisku

1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha 

Banka biologického materiálu

Banka biologického materiálu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (BBM 1. LF UK) vznikla v září 2011, kdy se zapojila do velké výzkumné infrastruktury BBMRI.cz. Od roku 2012 je součásti evropské výzkumné infrastruktury pro biobanking BBMRI-ERIC.

Cílem BBM 1. LF UK je poskytování vzorků zdravých i patologických tkání a tekutin k výzkumným účelům v oblasti medicíny a biomedicíny. Vlastní náplní biobanky je sběr, zpracování, skladování a distribuce vzorků za účelem výzkumu patogeneze, diagnostiky a léčby různých chorob. Úkolem je i archivace a zpracování informací relevantních pro následné využití vzorků v základním i aplikovaném výzkumu a výuce. Samozřejmostí je zajištění důvěrnosti informací o dárcích vzorků.

Získané vzorky a údaje o zdravotním stavu jejich dárců jsou využívány v základním a aplikovaném výzkumu různých typů onemocnění, primárně nádorových, dále kardiovaskulárních, neurodegenerativních a vzácných chorob.

Činnost BBM 1. LF UK je podporována řadou českých a evropských projektů, biobanka je certifikována dle ISO 9001:2016.

web biobanky

Bez popisku

Předseda Rady BBM

Tomáš Zima

+420 224 962 841

 zimatom@cesnet.cz

Koordinátor biobanky

Kateřina Jirsová

+420 224 968 006

katerina.jirsova@lf1.cuni.cz

bbm.info@lf1.cuni.cz

Poskytujeme vzorky od pacientů s nádorovým onemocněním a kontrolní vzorky krve.

V našich kolekcích naleznete tyto materiály: tkáň, krev, sérum, plasma, DNA, moč.

Nabízíme tyto služby: poskytování vzorků pro účely vědy, výzkumu a výuky; zajištění prospektivního sběru, přípravy a skladování vzorků; skladování vzorků.

Detaily ohledně skladovaných kolekcí a materiálech naleznete v největším katalogu na světě (BBMRI-ERIC Directory).

Kolekce vzorků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info