Bez popisku

Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Hradec Králové

Fingerlandův ústav patologie

Biobanka Fingerlandova ústavu patologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové zahájila svou činnost v roce 2011, kdy se zapojila do českého národního uzlu biobank v rámci projektu BBMRI.cz, který je začleněn do panevropské sítě BBMRI-ERIC. Od té doby biobanka kontinuálně rozvíjí svoji spolupráci s dalšími pracovišti Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové a rozšiřuje tak spektrum sbíraných vzorků a nabízených služeb.

web ústavu

Bez popisku

Výkonný ředitel 

 Aleš Ryška

+420 495 832 611

ryskaale@gmail.com

Koordinátor biobanky

Jan Laco

+420 495 832 548

lacoj@lfhk.cuni.cz

V biobance Fingerlandova ústavu patologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové jsou uchovávány vzorky karcinomu prsu, karcinomu tlustého střeva, karcinomu hlavy a krku, karcinomu vaječníků, karcinomu plic a nádorů mozku.

V našich kolekcích jsou tyto materiály: kryokonzervované vzorky nádorové tkáně pro analýzu DNA, kryokonzervované vzorky nádorové tkáně pro analýzu RNA, parafinové bloky nádorové tkáně fixované formalinem.

Nabízíme následující služby: 1. Poskytnutí vzorků kryokonzervované nádorové tkáně, 2. Poskytnutí vzorků nádorové tkáně fixované formalinem, 3. Spolupráce při biomedicinském výzkumu.

Detaily ohledně skladovaných kolekcí a materiálech naleznete v největším katalogu na světě (BBMRI-ERIC Directory).

Kolekce vzorků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info