Bez popisku

Masarykův onkologický ústav

Úsek banky biologického materiálu

Biobanka při Masarykově onkologickém ústavu (MOÚ) byla zřízena v roce 2000 a financována institucionální podporou. Toto oddělení bylo během roku 2004 doplněno IT modulem (Greyfox) integrovaným v rámci nemocničního systému, který evidoval biologický materiál a propojil ho s klinickými a laboratorními daty. V roce 2010 byl iniciován projekt nazývaný „Banka klinických vzorků zaměřených na rakovinu“, ve kterém se stala Biobanka na MOÚ partnerem a koordinátorem českého národního uzlu biobank (BBMRI.cz) propojeného s panevropskou sítí biobank (BBMRI-ERIC). Toto spojení českých biobank a jejich začlenění do panevropské sítě BBMRI-ERIC pokračuje doposud.

Biobanka na MOÚ  byla akreditována v souladu s požadavky normy ČSN ISO 20387:2021 Biotechnologie-Biobanky.

web ústavu

Bez popisku

Ředitel biobanky a hlavní řešitel VVI

Roman Hrstka

+420 543 133 306

hrstka@mou.cz

Koordinátor biobanky

Eva Růčková

+420 543 133 318

eva.ruckova@mou.cz

Naleznete u nás vzorky od pacientů s nádory prsu, močových cest, ženských a mužských reprodukčních orgánů, gastrointestinálního traktu, melanomy a vzácnými nádory, ale také vzorky zdravých jedinců.

V našich kolekcích naleznete tyto typy materiálů: tkáň, sérum, plazma, primokultury, PBMNC (periferní krevní mononukleární buňky), DNA a RNA.

Detaily o skladovaných kolekcích a materiálech naleznete v největším katalogu na světě, BBMRI-ERIC Directory.

Kolekce vzorků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info