Bez popisku

RECETOX, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Biobanka CELSPAC

Biobanka CELSPAC zahájila svou činnost roku 2020 na ústavu RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jako otevřená infrastruktura s cílem podpořit multidisciplinární výzkum zaměřený na faktory komplexu exposomu, které mohou mít vliv na lidské zdraví. Primárně automaticky, ale i manuálně zpracovává a systematicky uchovává biologický materiál z populačních studií CELSPAC, které poskytují objektivní informace nezbytné pro posouzení vztahu mezi různými faktory expozice a celou řadou chronických onemocnění.

web ústavu

Bez popisku
Bez popisku

Analýzy a vybavení:  automatické zpracování (systém HAMILTON) a automatické dlouhodobé skladování alikvotů krve a moči (systém ASKION). Analýza základních biomarkerů klinické chemie a biochemie v moči, séru a plazmě. Analýza krevního obrazu.

Školení: Implementace SOP pro sběr, zpracování, skladování a distribuci různých humánních biologických vzorků. Implementace automatizace biobanky.

Konzultace: Nabízíme poradenství a konzultaci ve všech typech služeb souvisejících s biobankovacím zařízením a systematickým zpracováním a uskladněním humánního biologického materiálu.

Výkonný ředitel 

Jana Klánová

+420 549 495 149

jana.klanova@recetox.muni.cz

Koordinátor biobanky

Pavel Piler

+420 549 494 594

pavel.piler@recetox.muni.cz

Biobanka CELSPAC systematicky uchovává a následně vědeckým týmům distribuuje různé druhy biologických materiálů pocházejících z populačních, environmentálních a bio-monitorovacích studií. Sledovaná onemocnění jsou vybrána dle primárních hypotéz studií a věku participantů. Naše kolekce primárně zahrnují vzorky pocházející z populačních studií, jako je kohorta matka–dítě, kohorta mladých dospělých a kohorta stárnoucí populace.

V našich kolekcích naleznete tyto materiály: různé typy frakcí venózní krve , různé typy frakcí pupečníkové krve, kapilární krev v podobně suché krevní skvrny, moč, mateřské mléko, meconium a stolice, bukální stěry.

Detaily ohledně skladovaných kolekcí a materiálech naleznete v největším katalogu na světě (BBMRI-ERIC Directory).

Bude doplněno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info