Bez popisku

Revmatologický ústav

Banky biologického materiálu

Revmatologický ústav sídlí v prostorách katolického kláštera založeného ve 14. století a místo tak má velmi bohatou historii. Ta, spojená s léčbou revmatických onemocnění, se začala psát roku 1952, kdy zde byl zřízen Výzkumný ústav chorob revmatických, přejmenovaný roku 1992 na Revmatologický ústav. Jedná se o organizaci přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví. Od roku 2000 započala v rámci ústavu postupná archivace biologického materiálu pacientů za účelem případného využití těchto vzorků v rámci výzkumných projektů ústavu. Roku 2007 pak vznikla Banka biologického materiálu (BBM RU) jako součást Oddělení molekulární biologie a imunogenetiky. Od roku 2019 je BBM RU členem Konsorcia evropské výzkumné infrastruktury pro infrastrukturu biobank a biomolekulárních zdrojů BBMRI-ERIC.

web ústavu

Bez popisku

Koordinátor biobanky

Blanka Stibůrková

+420 234 075 319

stiburkova@revma.cz

Ústav je zaměřen na diagnostiku, léčbu a výzkum revmatických onemocnění, a vzorky v BBM RU tomu odpovídají. Jedná se především o materiál získaný od pacientů s diagnózami jako ankylozující spondylitida, revmatoidní artritida, artralgie, dna a hyperurikémie, myozitidy, sklerodermie, psoriatická artritida, systémový lupus erytematodes, osteoartritida, juvenilní idiopatická artritida a další zánětlivá revmatická onemocnění. Existuje zároveň provázanost BBM RU s registrem ATTRA díky dlouholetému opakovanému odběru a uchovávání vzorků pacientů s biologickou léčbou. Naprostá většina kolekcí BBM RU má longitudinální charakter odběrů. Banka také obsahuje kontrolní materiál získaný od dárců z běžné populace.

V našich kolekcích naleznete tyto materiály: plazma, sérum, moč, plná krev pro budoucí izolace gDNA, mononukleární buňky periferní krve (PBMC), ošetřená plná krev pro budoucí izolace RNA (RiboEx) a plná krev v odběrovém systému PAX.

Detaily ohledně skladovaných kolekcí a materiálech naleznete v největším katalogu na světě (BBMRI-ERIC Directory).

Kolekce vzorků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info