Probíhající projekty v rámci BBMRI.cz Sítě biobank

Projekt BBMRInv

Cíl projektu:

Velká výzkumná infrastruktura BBMRI.cz (https://www.bbmri.cz) Biobanking and Biomolecular resources Research Infrastructure of the Czech Republic) je koncipována jako síť jednotlivých biobank (BBM), jejichž primárním úkolem je získávání, zpracování a dlouhodobé uchovávání lidského biologického materiálu a dat od pacientů se širokým spektrem společensky závažných onemocnění pro budoucí výzkum v lékařských a biologických vědách. Biobankování je progresivní obor a bez trvalých investic do výzkumné infrastruktury nelze kvalitní a konkurenceschopné vědecko-výzkumné aktivity realizovat. Cílem projektu je modernizaci přístrojového vybavení a softwarový upgrade, které povedou k inovaci procesů, které v biobankách participujících v rámci VVI BBMRI.cz standardně probíhají. Současně umožní i rozvoj procesů navazujících a bezprostředně souvisejících se zpracováním biologického materiálu a dat pro vědecké účely, které tak vyústí v další služby vědecké komunitě a zvýšení konkurenceschopnosti na mezinárodní úrovni.
________

Informace o projektu:


Rozvoj a modernizace národní sítě biobank (BBMRInv)

Registrační člslo: CZ.02.01.01/00/23_015/0008196

Období realizace: 01.04.2024 - 31.12.2026

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

Rozpočet: 184 510 030,00 Kč

Partneři:

Univerzita Karlova

Univerzita Palackého v Olomouci

Revmatologický ústav

Masarykova univerzita

Ústav hematologie a krevní transfúze

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info