IMTM cz

Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Banka biologického materiálu

BBM LF UP Olomouc sestává ze dvou pracovišť: z Ústavu klinické a molekulární patologie a Ústavu molekulární a translační medicíny. Pracoviště spadají zároveň pod Fakultní nemocnici Olomouc a Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.
Ústav klinické a molekulární patologie FN Olomouc, provádí zpracování bioptických vzorků, tedy histologická, cytologická, imunohistologická, molekulárně patologická a elektronmikroskopická vyšetření, a dále provádí pitvy s následným zpracováním autoptických vzorků. Sběr vzorků do biobanky pro vědecko-výzkumné, ale i diagnostické účely provádí od roku 2009 nejprve v rámci projektu „Archivace tkání systémem kryogenního skladování“ a od roku 2012 je spolu s UMTM součástí BBMRI.cz.
Ústav molekulární a translační medicíny byl založen v roce 2011. Jeho posláním je provádět základní a translační biomedicínský výzkum s cílem lépe porozumět příčinám lidských infekčních onemocnění a rakoviny a vyvíjet budoucí humánní léčiva, lékařské přístroje a diagnostiku. Od svého založení archivuje nespotřebované biologické vzorky a od roku 2012 je zapojen do do velké výzkumné infrastruktury BBMRI.cz.

web ústavu

Bez popisku

Výkonný ředitel 

Marián Hajdúch

+420 585 632 111

reception@imtm.upol.cz

Koordinátor biobanky

 Jiří Drábek

+420 585 632 070

jiri_drabek@seznam.cz

Naleznete u nás vzorky od pacientů s nádory plic, kolorekta, prsu, vaječníků, prostaty, slinivky, gliomy, melanomy a vzácnými nádory, ale také vzorky zdravých jedinců.

V našich kolekcích naleznete materiály typu FFPE bločky, nativní a kryoprezervované tkáně, séra, plazmy, primokultury, organoidy, DNA a RNA.

Kromě nabídky vzorků dle katalogu nabízíme i specializovaná molekulárně biologická vyšetření, více naleznete na našem webu.

Detaily ohledně skladovaných kolekcí a materiálech naleznete v největším katalogu na světě (BBMRI-ERIC Directory).

Kolekce vzorků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info